Til forsiden

  Havjagt

  Nogle jægere forsyner deres skydepramme med en påhængsmotor og driver jagt på især dykænder på åbent vand. På det åbne hav drives motorbådsjagt normalt fra større både, der ofte er specialdesignede havjagtbåde, men fiskekuttere bliver også anvendt, fordi fuglene kender dem og normalt ikke forbinder dem med fare. Motorbådsjagten retter sig næsten udelukkende mod de store havdykænder, især edderfugl, men også sortand, fløjlsand og havlit.

  Det er almindeligt, at der er to eller flere jægere om bord. I små både bør der højst være to-tre jægere, der skyder, mens der på større både godt kan være fire-fem skytter.

  Når jægeren observerer fugle på vandet, gælder det om - i lighed med kravlejagten - at manøvrere båden på skudhold. Her skal tages hensyn til vindretningen, og da de tunge dykænder normalt må lette op mod vinden, sker den sidste del af indsejlingen med vinden i ryggen. Afstandsbedømmelsen på havet er vanskelig, og fuglene er generelt skudstærke, så jægere på havjagt skal være opmærksomme på at overholde anbefalede maksimale skudafstande.

  Jagt på havet drives i efterårs- og vintermånederne, og sikkerhedshensyn er vigtige. På havjagt bør der fx medbringes sikkerhedsudstyr som redningsvest, mobiltelefon eller UHF-radio, og jægeren skal være opmærksom på vejrmeldingerne og tage højde for forhold som stærk strøm, skiftende vandstande eller is.

  Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark. Du kan læse mere på www.vildt-jagt.dk/vjonline/

  Aktuelt

  Mad med Mads og David - Jagt ved Gisselfeld Kloster
  Mads Gudiksen tager på jagt ved Gisselfeld efter regionens gode råvarer. Det nedlagte bytte kommer herefter hjem i køkkenet hos David, der vælger at blende det meste. Peder Top, vildtforvalter på Gisselfeld Kloster fortæller om jagtområdet og jagtforholdene ved Gisselfeld og viser Mads Gudiksen hvordan man går på jagt.
  Læs mere

  Tommy Jespersen fra Falsled Kro vinder Årets Vildtret 2014
  Tommy Jespersen, der er kok på den fynske Falsled Kro, vandt søndag d. 19. oktober 2014 kokkekonkurrencen Årets Vildtret 2014 i Forum med sin perfekt tilberedte forret af ravioli fyldt med lever, lår og hjerte fra gråand. Andenpladsen gik til Dak Wichangon fra Restaurant Kiin Kiin, mens Mathias Sejer Sørensen fra Le Sommelier tog tredjepladsen. Læs mere

  Invitation til Årets Vildtret 2014

  Årets Vildtret 2014 bliver en del af livsstilsmessen Smagen af Danmark i Forum i København. Med mere end 45.000 forventede gæster vil messen danne rammerne for en intens dyst blandt Danmarks førende kokke – en dyst, som vil blive overværet af messens mange besøgende.
  Læs mere


  Bukkejagt ved Ledreborg

  Den danske bukkejagt blev indledt den 16. maj 2014, og i den forbindelse besøgte TV2 Lorry Ledreborg Slot for at se slottets bæredygtige jagttiltag.
  Læs mere

  Mindre landbrug og mere natur belønnes med bedre jagt

  Denne artikel fra Jyllands-Posten tager udgangspunkt i biotopplanerne på Møllerup Gods ved Djursland. Godsets biotoper har medvirket til at forbedre biodiversiteten og dyrelivet i området, og det understøttes i artiklen af en rapport fra Naturstyrelsen fra juni 2013, hvori det konkluderes, at biotopplanerne forbedrer biodiversiteten på danske landejendomme.
  Læs mere


  Naturpleje en succes

  Danske landejendommes naturtiltag i forbindelse med jagt har givet et rigere planteliv og forbedret mulighederne for vildtet, viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet og Naturstyrelsen. TV2 Fyn besøgte i den forbindelse Hverringe Gods.
  Læs mere